Svenskt Sportforum

Svenskt Sportforum är en branschorganisation för tillverkare, leverantörer och återförsäljare av sport och fritidsartiklar i Sverige.

Vi arbetar som medlemsorganisation genom att erbjuda utbildning, utveckling, rådgivning, samverkan och verka för en god lönsamhet och tillväxt i branschen.

Som intresseorganisation arbetar vi med att stimulera svenska folket till ett aktivt och hälsosamt liv genom att initiera och samordna idrottsaktiviteter, sprida kunskap och aktivt driva frågor via opinionsbildare och i media.
Inköpsdagar Outdoor 2016

Inköpsdagar Outdoor 2016

11-13 juni

Svenskt Sportforum bjuder in utställare och besökare till härliga inköpsdagar!

Sportakademin Vinter/Längd

Sportakademin Vinter/Längd

Snart dags för Sportakademin Vinter/Längd i Torsby.

Swesport 2016

Swesport 2016

27-28 november

Sveriges största sportfackmässa