25 oktober 2011

Nytt pris: Årets Kvinna inom svensk sportbransch

Det kvinnliga nätverket inom sportbranschen – Divas – instiftar härmed ett nytt pris som delas ut för första gången i januari 2012; ”Årets kvinna inom svensk sportbransch”. Prisutdelningen sker den 23/1 på Swesport och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni delar ut priset.

Divas bildades i januari i år och har som mål att få fler kvinnor att ta sig till de högsta positionerna i sportbranschen. Som ett led i detta instiftas ett nytt pris, som ska delas ut till en kvinna som gjort karriär inom sportbranschen.

- Vi instiftar detta pris för att få uppmärksamhet i frågan, men framförallt för att lyfta fram en duktig kvinna och få en förebild, säger Jenny Tirén Berg, Svenskt Sportforum, som projektleder Divas. Det finns ju trots allt kvinnor som tagit sig till toppen i sportbranschen, och dem ska vi hylla.

I juryn för "Årets kvinna inom svensk sportbransch" sitter bland annat Maria Sandow, kanslichef för Stil/Svensk Handel, Ninni Lindertz, Senior Marketing Strategist på Facebook och Martin Willners, chefredaktör på branschtidningen Sportfack. Priset kommer att delas ut till en kvinna som verkar på den svenska sportbranschen och som har uppnått mycket goda resultat. Dessutom ska hon främja andra kvinnors karriärmöjligheter i det företag hon verkar på.

Nomineringarna sker på Svenskt Sportforums hemsida under oktober/november, och vinnaren utses i januari. Prisutdelningen sker på branschmässan Swesport, som hålls på Kistamässan i Stockholm, den 23 januari klockan 14.00. Prisutdelare är ingen mindre än jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

- Det är verkligen roligt att en minister kommer och delar ut priset åt oss - det visar att vår fråga är viktig och tas på allvar av de som styr, kommenterar Jenny Tirén Berg.

Mer information om Divas
Divas - Diverse Arena in Sport - är ett nätverk för kvinnor på ledande positioner i svenska sportbranschen. Divas bildades i januari 2011, på initiativ av branschföreningen Svenskt Sportforum, som också driver nätverket. Divas har för närvarande drygt 100 medlemmar - kvinnor som jobbar på medlemsföretagen i Svenskt Sportforum. Arbetet i nätverket leds av en styrgrupp som förutom Jenny består av Kajsa Claesson, vice försäljningschef på Stadium, Tina Rolén, marknadschef sport style på Adidas och Anna Gustafsson, chef interna varumärken textil på Intersport. Divas mål är att få fler kvinnor att göra karriär i sportbranschen och ta sig till de allra högsta positionerna . Det ska ske genom att medlemmarna i nätverket stöttar, inspirerar och utvecklar varandra, men även att nätverkets medlemmar erbjuds till exempel kompetenshöjande föreläsningar och ledarutbildningar.

För mer information:

Jenny Tirén Berg, informationsansvarig, 076-548 65 92 eller jenny.berg@svensktsportforum.se

Pressreleaser