14 november 2011

Dags att söka friluftsdagstipendium

Svenskt Sportforum utlyser nu, i samarbete med Slao, Skistar och Svenskt Idrottslärarföreningen ”Friluftsdagstipendium 2012”. Ett antal klasser kommer att få bussresa till en närbelägen slalombacke, skidhyra, liftkort och skidskola helt gratis. Ansökan görs på Svenskt Sportforums hemsida till och med den 30 november.

Friluftsdagarna har minskat i antal i skolorna en längre tid, och många elever får aldrig chansen att pröva på alpin skidåkning. Främst drabbar detta förstås de barn, vars föräldrar inte har någon relation till skidåkning, eller som inte har ekonomisk möjlighet att betala en resa till slalombacken.

- Det är nu fjärde året vi utlyser detta stipendium, säger Claes Forsberg, VD på Svenskt Sportforum som är initiativtagare till stipendiet. Gensvaret och intresset är enormt, vi har under dessa år kunnat ge mer än tusen skolelever chansen att uppleva en härlig skiddag. Vi vet sedan föregående år att det är många som genom detta får stå på ett par skidor för första gången.

Tiotalet skidanläggningar runt om i Sverige ställer upp och tar emot skolklasser, och alla i årskurs 4-9 kan söka stipendiet. Kravet är att skolan inte ska ha längre än tre timmars bussresa till någon av de deltagande backarna.

Ansökan ska vara inne senast den 30 november, och vilka som vunnit stipendierna kommer att offentliggöras på Svenskt Sportforums hemsida.

- Vi idrottslärare är naturligtvis jätteglada för det här initiativet, säger Maria Mattson, ordförande i Svenska Idrottslärarföreningen. Vi  vill inget hellre än att kunna ge våra elever möjlighet att åka skidor, oavsett skolans eller elevens egna resurser; och genom detta stipendium blir det möjligt.

I juryn sitter Hans Gerremo, VD SLAO, Maria Mattsson, ordförande Svenska Idrottslärarföreningen, Christer Lidgren, VD Amer Sport och Claes Forsberg, VD Svenskt Sportforum.

Läs mer om Friluftsdagstipendiet på www.svensktsportforum.se.

För mer information
Jenny Tirén Berg, informationsansvarig Svenskt Sportforum
076-548 65 92 eller jenny.berg@svensktsportforum.se.

Pressreleaser