10 oktober 2011

Få kvinnor i toppen av sportföretagen

Det kvinnliga nätverket inom sportbranschen – Divas – har sammanställt en lista över VD och försäljningschefer på drygt 240 svenska sportföretag. Andelen kvinnor på denna lista uppgår endast till drygt sju procent.

Divas bildades i januari i år och har som mål att få fler kvinnor att ta sig till de högsta positionerna i sportbranschen. Den lista som Divas nu sammanställt visar att det verkligen finns behov av en förändring.

- Det är beklämmande läsning och en svaghet för branschen att det ser ut på det här sättet, säger Jenny Tirén Berg, Svenskt Sportforum, som projektleder Divas. Vi vet ju att kvinnor står för den allra största delen av inköpen i hemmen och kvinnor har även varit en stor tillväxtmarknad för sportföretagen de senaste åren - se bara på jogging och fitness-trenden, fortsätter Jenny.  Då vore det bästa för företagen förstås att ha en jämn könsfördelning i ledningen, för att bäst möta kundernas behov.

Listan visar 239 företag på den svenska sportbranschen och innehåller totalt 427 namn. Antalet kvinnor på listan är 32, varav 12 är VD. Det innebär att knappt 5 % av VD-posterna på företagen innehas av en kvinna.

- Vi i nätverket Divas har en hel del idéer och planer för hur vi ska arbeta mot en mer jämställd sportbransch, förhoppningsvis kommer vi att kunna göra om denna lista om fem år med ett helt annat resultat, avslutar Jenny.

Listan i sin helhet finns att ladda ned här.

Mer information om Divas
Divas - Diverse Arena in Sport - är ett nätverk för kvinnor på ledande positioner i svenska sportbranschen. Divas bildades i januari 2011, på initiativ av branschföreningen Svenskt Sportforum, som också drivernätverket. Divas har för närvarande drygt 100 medlemmar - kvinnor som jobbar på medlemsföretagen i Svenskt Sportforum. Arbetet i nätverket leds av en styrgrupp som förutom Jenny består av Kajsa Claesson, vice försäljningschef på Stadium, Tina Rolén, marknadschef sport style på Adidas och Anna Gustafsson, chef interna varumärken textil på Intersport. Divas mål är att få fler kvinnor att göra karriär i sportbranschen och ta sig till de allra högsta positionerna . Det ska ske genom att medlemmarna i nätverket stöttar, inspirerar och utvecklar varandra, men även att nätverkets medlemmar erbjuds till exempel kompetenshöjande föreläsningar och ledarutbildningar.

För mer information:

Jenny Tirén Berg, informationsansvarig, 076-548 65 92 eller jenny.berg@svensktsportforum.se

Pressreleaser