08 juni 2011

Just4Sport och Sportringen ansluter sig till Sportforum

Branschorganisationen Svenskt Sportforum blir nu ännu starkare då ytterligare två butikskedjor valt att ansluta sig till föreningen; Sportringen och Just4Sport med tillsammans cirka 130 fristående butiker.

Sedan årsskiftet 2010/2011 har Sportforum växt med elva nya medlemmar och nu är 64 företag anslutna till branschorganisationen, en ökning på 20 %. 

- Det känns fantastiskt att vi nu även får med alla butiker i Sportringen och Just4Sport, säger Claes Forsberg, VD för Svenskt Sportforum. Nu kan vi få ett ännu större perspektiv och beslutsunderlag från butikshållet och kan driva frågor som rör fristående handlare på ett bra sätt.

Svenskt Sportforum ombildades för fem år sedan från en leverantörsförening till en branschorganisation och de tre stora sportkedjorna, Stadium, Intersport och Team Sportia är sedan dess medlemmar.  Nu ansluter sig alltså ytterligare två stora butikskedjor.

- Att vi är en branschorganisation med representanter från både leverantörer och återförsäljare innebär ju att vi kan jobba väldigt brett med frågor som rör hela sportbranschen, säger Claes Forsberg. Om vi ser till exempel på utbildningssidan där vi driver våra Sportakademier, så har vi ju arbetat fram konceptet i samarbete med både butiker och leverantörer. Och nu kan alltså även Sportringens och Just4 Sports butiker, som ofta ligger på mindre orter där inte de stora kedjorna finns, vara med och påverka. Det gynnar självklart i slutändan konsumenterna som möter en välutbildad säljkår i butikerna runt om i landet.

För mer information
Jenny Tirén Berg, informationsansvarig, 076-548 65 92 eller jenny.berg@svensktsportforum.se
Claes Forsberg, VD, 0704-92 14 50, claes.forsberg@svensktsportforum.se

Pressreleaser