29 juni 2021

Sporthandelns ledande aktörer tar ett gemensamt ansvar för branschens framtid

Handelns omställning har aldrig gått snabbare, och det är en utmaning att navigera sig fram i det föränderliga detaljhandelslandskapet. En avgörande framgångsfaktor är att ha ett trovärdigt underlag och statistik att basera sina beslut på i stället för att behöva förlita sig på gissningar och antaganden. Därför har branschorganisationen Svenskt Sportforum tagit initiativ till att starta upp Sportindex, ett branschindex med statistik över sporthandelns utveckling. Sportindex tas fram i samarbete med HUI Research.

Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut.

- Som leverantör har vi ett stort behov av den statistik som Sportindex presenterar. Vi måste anpassa utbudet efter konsumenten och deras efterfrågan, och det har saknats underlag för det, säger Johan Ekeroth, vd på Didriksons.

Sportindex publiceras kvartalsvis och innehåller unik statistik över sporthandelns utveckling på månadsnivå. Utvecklingen i det fysiska butikerna och e-handeln särredovisas vilket ger en tydlig bild av hur kanalförskjutningen till e-handeln påverkar branschen. Därtill bryts utvecklingen även ner på kläder, skor och utrustning vilket ger en insyn i hur olika delar av sportaktörernas erbjudande utvecklas.

Sportindex baseras i dagsläget på försäljningssiffror från Stadium, Intersport, XXL, Team Sportia, Stadium Outlet, Löplabbet och Sneakers Point. Tillsammans motsvarar dessa bolag halva den svenska sporthandeln.

- Sportindex är ett efterlängtat facit över sporthandelns utveckling som baseras på siffror från de ledande aktörerna i branschen. Vi ser även en stor möjlighet att utveckla Sportindex framöver. När fler sportaktörer hoppar på tåget kommer Sportindex kunna presentera siffror på ännu finare nivå, där exempelvis utrustning bryts ner på sju underkategorier såsom alpint, cykel och outdoor. Då kommer sporthandeln ha ett bättre statistikunderlag än de flesta andra branscher, och det ger goda förutsättningar att skapa tillväxt och lönsamhet, säger Claes Forsberg, vd på Svenskt Sportforum.

Idag publiceras den första Sportindex-rapporten, med statistik för första kvartalet 2021 samt helåret 2020. Rapporten visar att sporthandeln ökade med 15,0 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma period föregående år. Mätt på jämförbara enheter låg tillväxten för hela sporthandeln på 21,4 procent. Tillväxten i jämförbara fysiska butiker var 15,2 procent under första kvartalet samtidigt som e-handeln uppvisade tillväxttal om 59,5 procent. E-handeln står nu för 18 procent av den totala försäljningen i sporthandeln, vilket kan jämföras med en e-handelsandel på 10 procent år 2019. Här finns hela rapporten att ladda ner.

. Total försäljning (hela butiksbeståndet + e-handeln) Total försäljning (jämförbara butiker + e-handeln) Försäljning i jämförbara fysiska butiker E-handelsförsäljning
Q1 2021 15,0% 21,4% 15,2% 59,5%
Helåret 2020 -2,9% 0,4% -4,9% -43,7%


Sportindex för andra kvartalet 2021 publiceras kring månadsskiftet juli/augusti på hui.se/rapporter/sportindex och svensktsportforum.se.

För frågor om Sportindex, vänligen kontakta:
Emelie Ekholm, detaljhandelsanalytiker HUI Research
emelie.ekholm@hui.se
070-547 94 98

Claes Forsberg, vd Svenskt Sportforum
claes.forsberg@svensktsportforum.se
070-492 14 50

Svenskt Sportforum
Svenskt Sportforum är en branschorganisation för ledande tillverkare, leverantörer och återförsäljare av sport- och fritidsartiklar i Sverige. Svenskt Sportforum arbetar som medlemsorganisation genom att erbjuda sina medlemmar utbildning, utveckling, rådgivning, samverkan och i syfte att verka för en god lönsamhet och tillväxt i branschen.

HUI Research
HUI Research erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor.

Pressreleaser