• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3

Vår verksamhet

Svenskt Sportforums verksamhet bedrivs inom en rad olika områden. En del tjänster och produkter är enbart riktade mot våra medlemmar och partners, andra aktiviteter är öppna för alla som verkar inom sportbranschen. Stort fokus lägger vi även på att bevaka samt skapa externa projekt i enlighet med vår mission och vision.

Mässor
Svenskt Sportforum står bakom flera inköpsmässor inom sport, fritid och outdoor som arrangeras i Sverige. Våra medlemmar har alltid rabatt på monteryta, förtur på bokningen och därigenom bästa plats på våra arrangemang.

Svenskt Sportforums Sportakademier
Hösten 2006 startade Svenskt Sportforum en utbildningssatsning under namnet Sportakademin. Konceptet går ut på att samla leverantörer inom ett segment som under ett par veckor turnerar runt i Sverige och bjuder in butikspersonal till en heldagsutbildning. Utbildningen sker på de produkter som nu är på väg in i butikerna. Detta ger möjligheter till detaljisterna att få kraftig försäljningsökning och merförsäljning och att innebär även att konsumenterna får möta en välutbildad säljkår i sportbutikerna.
Sportakademin Vinter, har genomförts sedan 2006
Sportakademin Running, har genomförts sedan 2008
Fler Sportakademier är under uppbyggnad


Stipendium

Vår vision är att Sveriges befolkning ska bli världens mest aktiva folk. Detta når vi genom vår mission där vi i synnerhet vill främja ett aktivt liv för barn och ungdomar. Som ett led i detta har vi sedan 2009 delat ut ett friluftsdagsstipendium till skolklasser runt om i Sverige.

DIVAS

Svenskt Sportforum startade i januari 2011 det första kvinnliga nätverket inom svensk sportbransch; Divas. Divas mål är att få fler kvinnor på ledande positioner i sportbranschen, och detta ska ske genom att Divas medlemmar utbildar, utvecklar, inspirerar och stöttar varandra.

Bildbank

Bildbank

Press-releaser

Press-releaser

Mässor

Mässor

Sport-akademin

Sport-akademin

Vår verksamhet

Våra medlemmar

Se här vilka företag som är medlemmar i Svenskt Sportforum