• Bild 1
  • Bild 2

Svenskt Sportforum SPORTINDEX

Handelns omställning har aldrig gått snabbare, och det är en utmaning att navigera sig fram i det föränderliga detaljhandelslandskapet. En avgörande framgångsfaktor är att ha ett trovärdigt underlag och statistik att basera sina beslut på i stället för att behöva förlita sig på gissningar och antaganden. Därför har branschorganisationen Svenskt Sportforum tagit initiativ till att starta upp Sportindex, ett branschindex med statistik över sporthandelns utveckling. Sportindex tas fram i samarbete med HUI Research.

Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut.

Sportindex publiceras kvartalsvis och innehåller unik statistik över sporthandelns utveckling på månadsnivå. Utvecklingen i det fysiska butikerna och e-handeln särredovisas vilket ger en tydlig bild av hur kanalförskjutningen till e-handeln påverkar branschen. Därtill bryts utvecklingen även ner på kläder, skor och utrustning vilket ger en insyn i hur olika delar av sportaktörernas erbjudande utvecklas.

Sportindex baseras i dagsläget på försäljningssiffror från Stadium, Intersport, XXL, Team Sportia, Stadium Outlet, Löplabbet och Sneakers Point. Tillsammans motsvarar dessa bolag halva den svenska sporthandeln.

Här finns alla rapporter att ladda ner.

Vår verksamhet

Våra medlemmar

Se här vilka företag som är medlemmar i Svenskt Sportforum