Tillsammans påverkar & skapar vi möjligheter till utveckling.

Svenskt Sportforum är en branschorganisation för tillverkare, leverantörer och återförsäljare av sport- och fritidsartiklar i Sverige. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att utveckla den svenska sportbranschen och samtidigt stimulera svenska folket till ett aktivt och hälsosamt liv.
Down Arrow Read more

Aktuellt på Sportforum

OM SPORTFORUM

Ett framåtlutat forum för svenska sportbranschens aktörer

Genom att erbjuda våra medlemmar utbildning, utveckling och rådgivning verkar vi för en god lönsamhet och tillväxt i branschen.
Vi vill stimulera svenska folket till ett aktivt och hälsosamt liv genomatt initiera och samordna idrottsaktiviteter, sprida kunskap och aktivt driva frågor via opinionsbildare och i media.
MER Om OSS
Sportbranschens mötesplats
Sportindex
SPORTINDEX

Prenumerera på uppdaterad branschkunskap om sporthandeln

Sportindex tas fram i samarbete med HUI. Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut.
PRENUMERERA NU
MEDLEMSKAP I SPORTFORUM

Tillsammans driver vi branschen framåt!

Att vara medlem i Svenskt Sportforum är att vara medlem i en aktiv branschförening med de ledande aktörerna på svensk sportmarknad som tillsammans driver branschen framåt.
BLI MEDLEM
Tjej dricker kaffe