Svenskt Sportforum är en branschorganisation för tillverkare, leverantörer och återförsäljare av sport- och fritidsartiklar i Sverige. Vår medlemsmix består av alltifrån stora internationella varumärken till små lokala entreprenörsdrivna bolag. Oavsett storlek så har alla en sak gemensamt, de vill påverka och utveckla den svenska sportbranschen. Idag arbetar vi med ett flertal strategiskt viktiga områden som exempelvis utbildning, och branschstatistik (Sportindex).

Är du och din organisation intresserade av medlemsskap i Sportforum? Se mer info längre ner på sidan.

Ett forum för sportbranschen sedan 1965

Svenskt Sportforum bildades redan 1965, då under namnet Spofa Sport. Från början bestod föreningen av 20 leverantörer, som gick samman för att formulera gemensamma leveransvillkor och för att driva andra frågor som gynnade sportleverantörerna. Genom åren har förutsättningarna och branschen naturligtvis förändrats och 2006 ombildades föreningen till att omfatta hela branschen, d.v.s. även återförsäljare. Föreningen bytte då namn till Svenskt Sportforum. Vår verksamhet är idag anpassad och formad utifrån branschens aktuella behov och önskemål.

Sportforums styrelse

Svenskt Sportforums styrelse består av 11 ledamöter från olika medlemsföretag. Styrelsen föreslås av valberedningen och väljs av föreningens medlemmar på årsmötet. Styrelsens sammansättning ser idag ut enligt följande:

Erik Nystedt, Brooks, ordförande
Johan Ekeroth, Didriksons, vice ordförande
Karl-Johan Kinander, Amer Sports
Örjan Bäckman, Craft
Hanna Lindblad, Houdini
Tomas Antonelius,
Nike
Jonas Sund
, Oakley
Göran Nilsson
, Sportmarket
Lars Palmgren, Sportringen/Team Sportia
Daniel Löfkvist, Stadium
Linnéa Granqvist, Granqvist Sportartiklar/LillSport

Sportforums valberedning

Peter Granbom, Merrell, sammankallande
Hans Fagerberg, LL Agenturer

Kontakta valberedningen

Vill du också bli medlem?

Att vara medlem i Svenskt Sportforum är att vara medlem i en aktiv och lyhörd branschförening med de ledande aktörerna på svenska sportmarknaden - som tillsammans driver branschen framåt.

Svenskt Sportforum har som uppgift att:

  • Verka för en sund tillväxt och utveckling av den svenska sporthandeln
  • Verka för en god lönsamhet, kvalitet och standard inom vår bransch
  • Verka för att vår handel bedrivs på ett så hållbart sätt som möjligt
  • Arrangera relevanta utbildningar och evenemang utifrån medlemmarnas önskemål
  • Vara ett neutralt forum och nätverk för aktörer inom branschen
  • Öka branschens synlighet i media

Vill du veta mer om medlemskapet?

För mer information om vad ett medlemskap innebär och vilken affärsnytta det kan generera; kontakta Jonas Linder.

E-post: jonas.linder@svensktsportforum.se

Mobil: 073-694 34 24


Ansökan och aktuella medlemsavgifter

Ladda hem ansökningsblankett

Ladda hem medlemsavgifter

Svensk Handel & Svenskt Näringsliv

Svenskt Sportforum är medlem i Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. Vi och våra medlemmar värderar ansvarsfullt företagande mycket högt. Ansvarsfullt företagande handlar om allt från mänskliga rättigheter, säkra produkter och ansvar för miljön, till företagets sociala ansvar för att främja mångfald, jämställdhet och bra arbetsvillkor, såväl i Sverige som i övriga länder där företaget har sin verksamhet. Därför stöder vi Svensk Handels syn på "Det ansvarsfulla företaget".