Sporthandelns försäljning minskade med 4,7 procent under tredje kvartalet

October 2022

Sportindex från branschorganisationen Svenskt Sportforum visar att den totala försäljningen i sporthandeln minskade med 4,7 procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år, vilket blir tredje kvartalet i rad med negativ utveckling för sporthandeln. Även om utvecklingen för kvartalet som helhet blev negativ ses en positiv utveckling i september som drevs upp av e-handeln som uppvisade mycket starka tillväxttal under månaden.

Efter att de fysiska butikerna upplevt en viss återhämtning under våren, när konsumenter återvände efter att pandemirestriktionerna släppts, landade utvecklingen på minus under tredje kvartalet och försäljningstappet blev större för de fysiska butikerna än för e-handeln. Samtidigt har de fysiska butikerna återtagit marknadsandelar från e-handeln under 2022, jämfört med under några av pandemins värsta månader då e-handeln stod för uppemot 20 procent av försäljningen.

När årets tredje kvartal summeras blir det tydligt att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Kraftig inflation och höjda bolåneräntor, samt oro kring ännu högre elpriser när vintern slår till, resulterar i dystra hushåll som börjat strypa sin konsumtion. I sporthandeln avspeglar sig läget särskilt tydligt i försäljningen av utrustning som föll kraftigt under samtliga av kvartalets månader. I utrustning ingår något dyrare varor såsom cyklar, skidor och friluftsutrustning, som allt fler konsumenter nu avvaktar med att handla av ekonomiska skäl. Under kommande månader väntas det minskade konsumtionsutrymmet bli allt mer kännbart för hushållen, vilket sannolikt kommer påverka försäljningen i sporthandeln, liksom andra detaljhandelsbranscher, negativt. Samtidigt blev pandemin ett tydligt bevis på att svenskarna prioriterar fysisk aktivitet och sin hälsa även i osäkra tider, och sporthandeln är inte en av de branscher som historiskt sett drabbas hårdast av lågkonjunkturer.

Prenumerera på Sportindex och få tillgång till all statistik!

Om Sportindex

Sportindex tas fram av branschorganisationen Svenskt Sportforum i samarbete med HUI. Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut. Sportindex publiceras fyra gånger per år och innehåller unik statistik över sporthandelns utveckling på månadsnivå. Utvecklingen i de fysiska butikerna och e-handeln särredovisas och därtill bryts utvecklingen ned på kläder, skor och utrustning samt 20 relevanta produktkategorier. Indexet baseras på validerad, anonymiserad och aggregerad försäljningsstatistik från de ledande branschaktörerna Stadium, Stadium Outlet, XXL, Intersport, Löplabbet, Team Sportia, Decathlon, Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount.