Sporthandelns försäljning minskade med 0,6 procent under första kvartalet

April 2023

Sportindex från branschorganisationen Svenskt Sportforum visar att sporthandelns försäljning minskade med 0,6 procent under första kvartalet2023, vilket blir femte kvartalet i rad med negativ utveckling för sporthandeln. Men trots att hushållen dragit hårt i handbromsen gällande sin konsumtion syns inget omfattande försäljningstapp under inledningen av 2023.

Under årets första två månader låg utvecklingen i sporthandeln på plus, dock setttill svaga jämförelsetal. Mars drog ned utvecklingen under kvartalet. DanielLöfkvist, COO och Vice President på Stadium Group, kommenterar utvecklingen iSportindex så här:

”Min bedömning är att det uteblivna försäljningstappet beror på den extremtannorlunda ekonomiska omvärld vi befinner oss i och en generellt ansträngdbransch med exempelvis höga lagernivåer. Det har krävts kraftiga aktiveringargenom marknadsföring, kampanjer och reor vilket har gjort attförsäljningsvolymen landat på en balanserad nivå jämfört med föregående år.”

Nedgången i sporthandelns försäljning kan hänföras till de fysiska butikerna. För tredje kvartalet i rad uppvisar e-handeln bättre utvecklingstal än den fysiska handeln. Under årets första tre månader ökade e-handelsförsäljningen med närmare 6 procent jämfört med samma period föregående år.

Under första kvartalet 2023 ses ett lyft i försäljningen av lagkläder och fotbollsskor. Lars Palmgren, vd för SGN Sport Sverige (Team Sportia, Sportringen och Bike Nation), kommenterar utvecklingen:

”Under första kvartalet 2022 hade vi fortfarande coronarestriktioner fram till den 9februari. Huvuddelen av alla inomhusaktiveter var därmed belagda med restriktioner och fotbollen kom igång först i maj samma år. Det är därför rimligt att vi ser en ökning i försäljningen av lagkläder och fotbollsskor under första kvartalet2023.”

Lars fortsätter:

”Trots rådande ekonomiska läge för hushållen ser det ut som att barnfamiljer prioriterar att se till att barnen kan fortsätta utöva föreningssporter med tillhörande kostnader för medlemsavgifter, kläder och utrustning. Detta är såklart väldigt glädjande och det är angeläget att det håller i sig.”


Nytt för detta kvartal är att Sportindex innehåller prognoser över sport- och fritidshandeln och sällanköpsvaruhandelns utveckling.
Prognoserna baseras på Detaljhandelns Konjunkturrapport som ges ut kvartalsvis av HUI, och visar den förväntade försäljningsutvecklingen i branschen under innevarande och nästkommande år.

Prenumerera på Sportindex och få tillgång till all statistik!

Sportindex erbjuds i två prenumerationsalternativ: Sportindex Bas och SportindexPremium. Sportindex Bas riktar sig till dig som behöver övergripande kunskap om hur sporthandelns utveckling medan Sportindex Premium riktar sig till dig som behöver veta allt om marknadstrenderna och vad som driver försäljning i sporthandeln. Det finns även möjlighet att få en skräddarsydd rapport efter dina behov. Läs mer och påbörja din prenumeration här. För medlemmar i SvensktSportforum ingår en prenumeration på Sportindex Premium.

Om Sportindex

Sportindex tas fram av branschorganisationen Svenskt Sportforum i samarbete med HUI. Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut. Sportindex publiceras fyra gånger per år och innehåller unik statistik över sporthandelns utveckling på månadsnivå. Utvecklingen i de fysiska butikerna och e-handeln särredovisas och därtill bryts utvecklingen ned på kläder, skor och utrustning samt 22 relevanta produktkategorier. Indexet baseras på validerad, anonymiserad och aggregerad försäljningsstatistik från de ledande branschaktörerna Stadium, Stadium Outlet, XXL, Intersport, Löplabbet,Team Sportia, Decathlon, Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount.

För frågor gällande Sportindex och prenumeration, vänligen kontakta:

Jonas Linder
Vd Svenskt Sportforum
073-694 34 24
jonas.linder@svensktsportforum.se

För frågor gällande statistiken, vänligen kontakta:

Emelie Ekholm
Analytiker HUI Research
070-547 94 98
emelie.ekholm@hui.se