Sporthandelns försäljning minskade med 1,7 procent under andra kvartalet

July 2023


Sportindex från branschorganisationen Svenskt Sportforum visar att sporthandelns försäljning minskade med 1,7 procent under andra kvartalet 2023, vilket blev sjätte kvartalet i rad med negativ utveckling för sporthandeln. Förändrade beteendemönster efter coronapandemins slut i kombination med en kraftigt urholkad köpkraft hos konsumenterna har satt tydliga spår i sporthandelns utveckling, inte minst när det gäller lönsamhet.

Sporthandelns försäljning backade trots att kvartalet inleddes positivt med 3,8 procent tillväxt i april. De efterföljande två månaderna blev tuffare och utvecklingen landade på minus i både maj och juni.

De fysiska butikerna uppvisade fortsatt svagare utveckling än e-handeln. Under första halvåret 2023 ökade e-handelsförsäljningen med närmare 6 procent medan försäljningen i det fysiska butiksbeståndet minskade med 3 procent.

Daniel Löfkvist, COO och Vice President på Stadium Group, kommenterar utvecklingen i Sportindex så här:

”Både Stadium och Stadium Outlet slog våra tillväxtplaner under Q2. I vårt fall sticker inte e-handeln ut, utan den bidrar med tillväxt på ungefär samma nivå som butikerna. Dock sker tillväxten på bekostnad av marginalen. Det är fortsatt kraftiga aktiveringar på marknaden till följd av höga lagernivåer och likviditetsbrist, och då måste vi följa med och anpassa priserna.”

Andra kvartalet är historiskt sett den viktigaste perioden på året för försäljning av cyklar. Under andra kvartalet 2023 minskade försäljningen av cyklar i sporthandeln med 6,5 procent trots svaga jämförelsetal. Lars Palmgren, vd för SGN Sport Sverige (Team Sportia, Sportringen och Bike Nation), kommenterar utvecklingen:

”Historiskt sett har Q2 varit det i särklass största kvartalet inom cykel, dock har försäljningen jämnat ut sig över året på senare år. Orsakerna är flera; pandemieffekter såsom ojämna leveranstider, men också rena hushållsekonomiska aspekter har gjort att tidigare givna perioder för införskaffning av en ny cykel har justerats. Adderar vi det faktum att många företag är i startblocken för att erbjuda sina medarbetare upplägget med förmånscykel vilket har en längre beslutsprocess så är nedgången i Q2 2023 inte svår att förstå. SGN Sport ser en fortsatt positiv utveckling inom service och det är tydligt att slutkunden värdesätter cykelbutiker med kvalitativ året runt-verkstad, vilket skapar hållbarhet i cykelägandet över tid.”

Prenumerera på Sportindex och få tillgång till all statistik!

Sportindex erbjuds i två prenumerationsalternativ: Sportindex Bas och SportindexPremium. Sportindex Bas riktar sig till dig som behöver övergripande kunskap om hur sporthandelns utveckling medan Sportindex Premium riktar sig till dig som behöver veta allt om marknadstrenderna och vad som driver försäljning i sporthandeln. Det finns även möjlighet att få en skräddarsydd rapport efter dina behov. Läs mer och påbörja din prenumeration här. För medlemmar i SvensktSportforum ingår en prenumeration på Sportindex Premium.Om Sportindex

Sportindex tas fram av branschorganisationen Svenskt Sportforum i samarbete med HUI. Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut. Sportindex publiceras fyra gånger per år och innehåller unik statistik över sporthandelns utveckling på månadsnivå. Utvecklingen i de fysiska butikerna och e-handeln särredovisas och därtill bryts utvecklingen ned på kläder, skor och utrustning samt 22 relevanta produktkategorier. Indexet baseras på validerad, anonymiserad och aggregerad försäljningsstatistik från de ledande branschaktörerna Stadium, Stadium Outlet, XXL, Intersport, Löplabbet,Team Sportia, Decathlon, Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount.

För frågor gällande Sportindex och prenumeration, vänligen kontakta:

Jonas Linder
Vd Svenskt Sportforum
073-694 34 24
jonas.linder@svensktsportforum.se

För frågor gällande statistiken, vänligen kontakta:

Emelie Ekholm
Analytiker HUI Research
070-547 94 98
emelie.ekholm@hui.se