Sporthandelns försäljning minskade med 0,4 procent under fjärde kvartalet

January 2024


Sportindex från branschorganisationen Svenskt Sportforum visar att sporthandelns försäljning minskade med 0,4 procent under fjärde kvartalet 2023, vilket blev åttonde kvartalet i rad med negativ utveckling för sporthandeln. Försäljningen minskade med 1,1 procent under helåret 2023.


2023 blev ytterligare ett år med negativ utveckling i sporthandeln. Den totala försäljningen minskade med 1,1 procent, vilket kan jämföras med ett tapp på 5,8 procent under helåret 2022. Det tuffa ekonomiska läget som drabbat såväl företag som konsumenter har satt avtryck i branschens utveckling under året. Lars Palmgren, vd på SGN Sport Sverige, kommenterar utvecklingen:

”2023 var ett väldigt utmanande år för sportbranschen och likaså för oss inom SGN Sport. På jämförbara butiker når vi ett par procentenheters ökning och det är såklart glädjande, men marginalen har blivit lidande. Det är tuffa förutsättningar idag att driva butik med de kostnadsökningar som skett och den reducerade marginal som blivit ett faktum under 2023. Vi är mitt uppe i en period där vi träffar många butiker, inköpare och leverantörer och det är samstämmigt att man spår ett litet bättre 2024, men samtidigt behöver branschen återgå till en mer sund affär med mindre behov av stora aktiveringar som pressar ned marginalen.”

Fjärde kvartalet inleddes starkt med en tillväxt på 10,8 procent i oktober. Efter en tuff start på höstsäsongen med sensommarvärmen som höll i sig långt in i september så blev oktober en positiv vändning med sitt kalla och till viss del snöiga väder som drog in över Sverige. Under november och december blev utvecklingen dock svag vilket gjorde att kvartalet landade på minus.

Den snöiga starten på vintersäsongen gav försäljningen av vintersport en rejäl skjuts och resulterade i tillväxttal om 26,3 procent för längdskidor samt 5,4 procent för alpint under kvartalet.

”Att intresset för skidåkning är stort i landet har tydligt bekräftats via de stora besökstalen i vår fjällvärld samt de fulla längdspåren i hela landet. Att en tydlig tillväxt i handeln sker är ju helt naturligt i och med den tidiga och fina vintern. Förhoppningen är nu att den håller i sig och blir lång och om så kan vi nog förvänta oss en säsong med riktigt goda tal”, säger Göran Nilsson, vd på Sportmarket.

E-handeln gick svagt under fjärde kvartalet och minskade med 5,2 procent, medan försäljningen i de fysiska butikerna ökade med 0,6 procent. E-handeln stod för 17 procent av försäljningen i sporthandeln under kvartalet.

Prenumerera på Sportindex och få tillgång till all statistik!

Sportindex erbjuds i två prenumerationsalternativ: Sportindex Bas och Sportindex Premium. Sportindex Bas riktar sig till dig som behöver övergripande kunskap om hur sporthandelns utveckling medan Sportindex Premium riktar sig till dig som behöver veta allt om marknadstrenderna och vad som driver försäljning i sporthandeln. Det finns även möjlighet att få en skräddarsydd rapport efter dina behov. Läs mer och påbörja din prenumeration här. För medlemmar i Svenskt Sportforum ingår en prenumeration på Sportindex Premium.


Om Sportindex

Sportindex tas fram av branschorganisationen Svenskt Sportforum i samarbete med HUI. Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut. Sportindex publiceras fyra gånger per år och innehåller unik statistik över sporthandelns utveckling på månadsnivå. Utvecklingen i de fysiska butikerna och e-handeln särredovisas och därtill bryts utvecklingen ned på kläder, skor och utrustning samt 22 relevanta produktkategorier. Indexet baseras på validerad, anonymiserad och aggregerad försäljningsstatistik från de ledande branschaktörerna Stadium, Stadium Outlet, XXL, Intersport, Löplabbet, Team Sportia, Sportringen, Bike Nation, Decathlon, Sportshopen, SportshopenOutlet, Swedemount samt sportavdelningarna på Boozt respektive Booztlet.


För frågor gällande Sportindex och prenumeration, vänligen kontakta:

Jonas Linder
Vd Svenskt Sportforum
073-694 34 24
jonas.linder@svensktsportforum.se


För frågor gällande statistiken, vänligen kontakta:

Emelie Ekholm
Analytiker HUI Research
070-547 94 98
emelie.ekholm@hui.se