• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3

Om oss

Svenskt Sportforum är en branschorganisation för tillverkare, leverantörer och återförsäljare av sport- och fritidsartiklar i Sverige.

Vi arbetar som medlemsorganisation genom att erbjuda utbildning, utveckling, rådgivning, samverkan och verka för en god lönsamhet och tillväxt i branschen. Som intresseorganisation arbetar vi med att stimulera svenska folket till ett aktivt och hälsosamt liv genom att initiera och samordna idrottsaktiviteter, sprida kunskap och aktivt driva frågor via opinionsbildare och i media.

Vår mission
Att främja ett aktivt liv för barn och ungdomar i synnerhet och för svenskar i allmänhet samt att öka förståelsen för hur viktigt ett aktivt liv är för hälsan, livskvaliteten och folkhälsan.

Vår vision

Att Sveriges befolkning ska bli världens mest aktiva folk.

Övrigt
Svenskt Sportforum är medlem i Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.

Om oss

Våra medlemmar

Se här vilka företag som är medlemmar i Svenskt Sportforum