• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3

Om oss

Svenskt Sportforum är en branschorganisation för tillverkare, leverantörer och återförsäljare av sport- och fritidsartiklar i Sverige.

Vi arbetar som medlemsorganisation genom att erbjuda utbildning, utveckling, rådgivning, samverkan och verka för en god lönsamhet och tillväxt i branschen. Som intresseorganisation arbetar vi med att stimulera svenska folket till ett aktivt och hälsosamt liv genom att initiera och samordna idrottsaktiviteter, sprida kunskap och aktivt driva frågor via opinionsbildare och i media.


Övrigt
Svenskt Sportforum är medlem i Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.

Om oss

Våra medlemmar

Se här vilka företag som är medlemmar i Svenskt Sportforum